sauveteur: (Feuerwehrmann)
[personal profile] sauveteur
Вже неодноразово згадувалося про відсутність у бідних пожежників брезенту.
Бог з ним, нема то й нема.
Проте, пожежні машини комплектуються такою цяцькою, як штурмова драбина.
Ба більше, існує добре відомий фахівцям класичний приклад використання ланцюжка штурмових драбин за відсутності автодрабин необхідної висоти — пожежа у готелі "Росія".
Тут, судячи з усього, ніхто про це не згадав.
Було взагалі порушено реґламент дій - першочергово треба було рятувати людей.

Насправді, проблема не тільки у некомплекті обладнання.
Наскрізна корупція і пов'язаний із нею неґативний відбір вже призвели до такого ж наскрізного виконання принципу Пітера: більшість вже дійшла до власного рівня некомпетентності. І ми самі доклали до цього руки, на тому чи іншому рівні погоджуючись брати участь у корупційній системі — з будь-яких мотивів.

Коли персональна біда візьме за персональну сраку, дарма буде волати, що завжди був "за" — ніхто не врятує.
І навіть не через небажання.
Через професійну непридатність.

Така х%#ня, малята.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718192021 22
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Friday, 22 September 2017 06:09
Powered by Dreamwidth Studios